@article{Sintaxi:100372,
   author    = "Capdevila i Batet, Montserrat (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de
           Germanística) and Llinàs i Grau, Mireia (Universitat
           Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i
           de Germanística) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Sintaxi%20Anglesa&sc=1&ln=ca">Sintaxi
           Anglesa</a> [<a title="Codi de l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100223&sc=1&ln=ca">100223</a>]",
   year     = "2012",
}