@article{Història:100374,
   author    = "Van Wijk Adan, Malou (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) and
           Tubau Muntañá, Susagna (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de
           Germanística) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Hist%C3%B2ria%20de%20la%20llengua%20anglesa%20I&sc=1&ln=en">Història
           de la llengua anglesa I</a> [<a title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100193&sc=1&ln=en">100193</a>]",
   year     = "2012",
}