@article{100384,
   author    = "Maluquer i Nicolau, Josep, 1883-1960",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Vint%20mesos%20d%27actuaci%C3%B3%20en%20la%20Junta%20de%20Ci%C3%A8ncies%20Naturals%20de%20Barcelona&sc=1&ln=ca">Vint
           mesos d'actuació en la Junta de Ciències Naturals de
           Barcelona</a>",
   year     = "1917",
   note     = "Exemplar propietat del Museu Darder de Banyoles",
}