• Consultes: 149
  • Descàrregues: 59

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
21 10
   
2015
8 5
   
2014
40 18
   
2013
72 23
   
2012
8 3
Download: 100384.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
57 49
   
Estats Units
62 0
   
França
12 1
   
Xina
5 4
   
Itàlia
5 1
   
Argentina
3 1
   
Marroc
1 1
   
Guatemala
2 0
   
Grècia
1 1
   
República Dominicana
1 1
Download: 100384.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.