@article{literatura:100399,
   author    = "Curbet, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) and
           Coral Escolà, Jordi and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Or%C3%ADgens%20de%20la%20literatura%20anglesa&sc=1&ln=en">Orígens
           de la literatura anglesa</a> [<a title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100245&sc=1&ln=en">100245</a>]",
   year     = "2012",
}