@article{Literatura:100399,
   author    = "Curbet, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) and
           Coral Escolà, Jordi and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Or%C3%ADgens%20de%20la%20Literatura%20Anglesa&sc=1&ln=ca">Orígens
           de la Literatura Anglesa</a> [<a title="Codi de
           l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100245&sc=1&ln=ca">100245</a>]",
   year     = "2012",
}