@article{expressió:100400,
   author    = "Reeves, Alan (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) and
           Vraciu, Eleonora Alexandra and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%C3%9As%20de%20la%20llengua%20anglesa%20expressi%C3%B3%20escrita%20avan%C3%A7ada&sc=1&ln=en">Ús
           de la llengua anglesa: expressió escrita avançada</a> [<a
           title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100232&sc=1&ln=en">100232</a>]",
   year     = "2012",
}