@article{Expressió:100400,
   author    = "Reeves, Alan (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) and
           Vraciu, Eleonora Alexandra and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=%C3%9As%20de%20la%20Llengua%20Anglesa%20Expressi%C3%B3%20Escrita%20Avan%C3%A7ada&sc=1&ln=ca">Ús
           de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada</a> [<a
           title="Codi de l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100232&sc=1&ln=ca">100232</a>]",
   year     = "2012",
}