@article{Història:100401,
   author    = "Van Wijk Adan, Malou (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) and
           Tubau Muntañá, Susagna (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de
           Germanística) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Hist%C3%B2ria%20de%20la%20Llengua%20Anglesa%20II&sc=1&ln=ca">Història
           de la Llengua Anglesa II</a> [<a title="Codi de
           l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100192&sc=1&ln=ca">100192</a>]",
   year     = "2012",
}