@article{FoguetiBoreu:100409,
   author    = "Foguet i Boreu, Francesc (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Catalana)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Not%C3%ADcia%20sobre%20les%20col%C2%B7leccions%20teatrals%20catalanes%20de%201988%20en%C3%A7%C3%A0%20entre%20la%20continu%C3%AFtat%20i%20la%20diversificaci%C3%B3%C2%94&sc=1&ln=ca">Notícia
           sobre les col·leccions teatrals catalanes de 1988 ençà :
           entre la continuïtat i la diversificació”</a>",
}