@article{100417,
   author    = "López Andreu, Martí and Lope Peña, Andreu dir.
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Sociologia) and Verd Pericàs, Joan Miquel dir.
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Sociologia) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Sociologia ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Traject%C3%B2ries%20laborals%20i%20individualitzaci%C3%B3%20de%20recursos%20/&sc=1&ln=en">Trajectòries
           laborals i individualització de recursos /</a> autor:
           Martí López Andreu ; directors: Andreu López Peña i Joan
           Miquel Verd Pericàs",
   year     = "2012",
   note     = "Descripció del recurs: el 01 setembre 2012",
}