@article{100470,
   author    = "Calvet Renedo, Sergio and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Producci%C3%B3%20cient%C3%ADfica%20dels%20professors%20de%20la%20Facultat%20de%20Ci%C3%A8ncies%20de%20la%20Comunicaci%C3%B3%20de%20la%20UAB%20Biblioteca%20de%20Comunicaci%C3%B3%20i%20Hemeroteca%20General%2C%2040%20anys&sc=1&ln=ca">Producció
           científica dels professors de la Facultat de Ciències de
           la Comunicació de la UAB : Biblioteca de Comunicació i
           Hemeroteca General, 40 anys</a>",
   year     = "2011",
}