@article{Bioquímica:100604,
   author    = "Gómez i Trias, Nèstor (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Bioquímica i de Biologia
           Molecular) and Docampo, María José and Marquina, Maribel 
           and Espadamala, Josep and Bernal, Dolores and Universitat
           Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Bioqu%C3%ADmica%20I&sc=1&ln=en">Bioquímica
           I</a> [<a title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=21206&sc=1&ln=en">21206</a>]",
   year     = "2007",
}