@article{Comparada:100605,
   author    = "Curell i Gotor, Hortènsia (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de
           Germanística) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Llengua%20Comparada&sc=1&ln=ca">Llengua
           Comparada</a> [<a title="Codi de l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100224&sc=1&ln=ca">100224</a>]",
   year     = "2012",
}