@article{100767,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Àrea de Comunicació i
           de Promoció",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=FM%20UAB%202012%20festa%20major%208%20de%20novembre%20de%202012&sc=1&ln=en">FM
           UAB 2012 : festa major. 8 de novembre de 2012</a>",
   year     = "2012",
}