@article{Roca:100783,
   author    = "Roca, David (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) and
           Tena Parera, Daniel (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Publicitat, Relacions Públiques i
           Comunicació Audiovisual) and Lázaro, Patrícia
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació
           Audiovisual)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Is%20there%20gender%20bias%20in%20the%20assessment%20of%20advertising%20creativity%3F&sc=1&ln=ca">Is
           there gender bias in the assessment of advertising
           creativity?</a>",
   note     = "Comunicació feta a ICORIA 2012 que es va portar a terme a
           Estocolm del 28 al 30 de juny de 2012. El tema de la
           Conferència era "The changing roles of advertising"",
}