@article{filològica:100855,
   author    = "Van Wijk Adan, Malou (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Filologia Anglesa i de Germanística) and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i
           Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=An%C3%A0lisi%20filol%C3%B2gica%20de%20textos&sc=1&ln=ca">Anàlisi
           filològica de textos</a> [<a title="Codi de l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100230&sc=1&ln=ca">100230</a>]",
   year     = "2012",
}