@article{lingüística:100856,
   author    = "Tubau Muntañá, Susagna (Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de
           Germanística) and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Filosofia i Lletres",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Canvi%20i%20variaci%C3%B3%20ling%C3%BC%C3%ADstica&sc=1&ln=ca">Canvi
           i variació lingüística</a> [<a title="Codi de
           l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=100229&sc=1&ln=ca">100229</a>]",
   year     = "2012",
}