@article{101013,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca d'Humanitats
           ",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Pere%20Calders%20i%20el%20seu%20temps&sc=1&ln=en">Pere
           Calders i el seu temps</a>",
   year     = "2012",
}