@article{101089,
   author    = "Òdena Garcia, Gemma and Bartolí Solé, Ramon, dir.
           (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Medicina) and Planas Vilà, Ramon, dir. (Universitat
           Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina) and
           Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia
           Cel·lular i Fisiologia",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Paper%20del%20receptor%20de%20cannabinoides%201%20%28CB1%29%20a%20la%20Cirrosi%20experimental%20efecte%20del%20bloqueig%20de%20CB1%20sobre%20les%20complicacions%20de%20la%20cirrosi&sc=1&ln=ca">Paper
           del receptor de cannabinoides 1 (CB1) a la Cirrosi
           experimental : efecte del bloqueig de CB1 sobre les
           complicacions de la cirrosi</a>",
   year     = "2012",
   note     = "Descripció del recurs: el 01 setembre 2012",
}