@article{101103,
   author    = "Crisci, Elisa and Montoya González, Maria, dir. (Fundació
           Centre de Recerca en Sanitat Animal) and Segalés Coma,
           Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Sanitat i d'Anatomia Animals) and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Immunogenic%20properties%20of%20calicivirus-like%20particles%20as%20vaccine%20vectors%20/&sc=1&ln=ca">Immunogenic
           properties of calicivirus-like particles as vaccine vectors
           /</a> Elisa Crisci ; directora: Maria Montoya González ;
           tutor: Joaquim Segalés i Coma",
   year     = "2012",
   note     = "Descripció del recurs: 01 setembre 2012",
}