@article{101108,
   author    = "Andreu Ureta, Jara and Vilà, Montserrat, dir. (Vilà
           Planella), and Lloret Maya, Francisco (Centre de Recerca
           Ecològica i Aplicacions Forestals) and Universitat
           Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de
           Biologia Vegetal i d'Ecologia",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Management%20of%20alien%20plants%20in%20Spain%20from%20prevention%20to%20restoration%20/&sc=1&ln=ca">Management
           of alien plants in Spain : from prevention to restoration
           /</a> Jara Andreu Ureta ; directora, Montserrat Vilà i
           Planella ; tutor, Francisco Lloret Maya",
   year     = "2012",
   note     = "Descripció del recurs: 01 setembre 2012",
}