000101205 001 __ 101205
000101205 005 __20160430090410.0
000101205 041 __ $a spa
000101205 100 1_ $a Vila Serra, Domingo
000101205 245 __ $9 0000 $a Teoria de la comunicació
000101205 260 __ $c 1982-83
000101205 546 __ $a Castellà
000101205 710 __ $9 105 $a Universitat Autònoma de Barcelona. $b Facultat de Ciències de la Comunicació
000101205 830 __ $9 66 $a Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques
000101205 856 40 $p 6 $s 1210342 $u http://ddd.uab.cat/pub/procur/1982-83/p4208a1982-83iSPA.pdf
000101205 980 __ $a PROCUR $b UAB