@article{publicitària:101205,
   author    = "Vila Serra, Domingo and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Facultat de Ciències de la Comunicació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Mitjans%20de%20comunicaci%C3%B3%20publicit%C3%A0ria&sc=1&ln=en">Mitjans
           de comunicació publicitària</a> [<a title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=0000&sc=1&ln=en">0000</a>]",
   year     = "1982",
}