@article{programació:101731,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de
           Veterinària",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Biometria%20i%20programaci%C3%B3%20lineal&sc=1&ln=ca">Biometria
           i programació lineal</a> [<a title="Codi de l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=21601&sc=1&ln=ca">21601</a>]",
   year     = "1994",
}