@article{Matias:101781,
   author    = "Matias, Joaquim (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Física)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Investigant%20en%20la%20Teoria%20Fonamental&sc=1&ln=ca">Investigant
           en la Teoria Fonamental</a>",
}