@article{Zenobi:101782,
   author    = "Zenobi, Viviana (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i
           de les Ciències Socials)",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Innovaci%C3%B3%20a%20l%27ensenyament%20de%20la%20Geografia&sc=1&ln=ca">Innovació
           a l'ensenyament de la Geografia</a>",
}