000101785 001 __ 101785
000101785 005 __20160415102639.0
000101785 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:101785
000101785 035 __ $9 articleid $a 02112175n46p19
000101785 041 __ $a spa
000101785 100 __ $a Kobal, Santiago $u Universidad Argentina de la Empresa (UADE)
000101785 245 1_ $a La integración hombre-máquina : lo concebible y lo realizable en la ciencia real y en la ciencia ficción
000101785 242 01 $a The human-machine integration : the feasible and the conceivable in real science and science fiction.
000101785 242 01 $a La integració home-màquina : el concebible i el realitzable en la ciència real i en la ciència ficció
000101785 520 3_ $a L'arribada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) va produir canvis d'ordre qualitatiu en el tecnològic realitzable i en el tecnològic concebible. Aquestes transformacions s'han expressat respectivament en canvis de registre material i conceptual en el nostre esperit d'època, una nova era en la història de la humanitat marcada per l'ús quotidià i natural de les noves tecnologies. Tant en el domini de la ciència real com en el de la ciència ficció, els discursos relatius a la integració home-màquina, que discorren sobre la fusió entre biologia i tecnologia, apunten a la idea central que les TIC donaran lloc, en un punt proper del seu desenvolupament, a una singularitat tecnològica, punt històric d'inflexió i canvi transcendental expressat en l'aparició d'androides i poshumans, figures artificials ontològicament idèntiques, i fins i tot superiors, als éssers originals en què s'inspiren.
000101785 520 3_ $a La llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) produjo cambios de orden cualitativo en lo tecnológico realizable y en lo tecnológico concebible. Estas transformaciones se han expresado respectivamente en cambios de registro material y conceptual en nuestro espíritu de época, una nueva era en la historia de la humanidad signada por el uso cotidiano y natural de las nuevas tecnologías. Tanto en el dominio de la ciencia real como en el de la ciencia ficción, los discursos relativos a la integración hombre-máquina, que discurren acerca de la fusión entre biología y tecnología, apuntan a la idea central de que las TIC darán lugar, en un punto cercano de su desarrollo, a una singularidad tecnológica, punto histórico de inflexión y cambio trascendental expresado en la aparición de androides y posthumanos, figuras artificiales ontológicamente idénticas, e incluso superiores, a los seres originales en que se inspiran.
000101785 520 3_ $a The arrival of the Information and Communication Technologies (ICT) produced a qualitative change in the technological feasible and technological conceivable realities. These transformations are expressed respectively in changes in the conceptual and material register of our time spirit, a new era in human history marked by the natural and everyday use of new technologies. Both in the field of real science and in that of science fiction, discourses on human-machine integration, which run about the merge between biology and technology, point to the central idea that ICT will generate, in the near future, a technological singularity, a historical turning point expressed in the appearance of androids and posthumans, artificial figures ontologically identical, or even superior to the original beings in which they are inspired.
000101785 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. $u http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
000101785 546 __ $a Castellà
000101785 599 __ $a recerca
000101785 653 1_ $a Singularitat tecnològica
000101785 653 1_ $a Ciència ficció
000101785 653 1_ $a Integració home-màquina
000101785 653 1_ $a Tecnologia
000101785 653 1_ $a Androide
000101785 653 1_ $a Post-humà
000101785 653 1_ $a Singularidad tecnológica
000101785 653 1_ $a Ciencia ficción
000101785 653 1_ $a Integración hombre-máquina
000101785 653 1_ $a Tecnología
000101785 653 1_ $a Posthumano
000101785 653 1_ $a Technological singularity
000101785 653 1_ $a Science fiction
000101785 653 1_ $a Human-machine integration
000101785 653 1_ $a Technology
000101785 653 1_ $a Android
000101785 653 1_ $a Posthuman
000101785 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000101785 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000101785 710 1_ $a Universidad de Buenos Aires
000101785 773 __ $g Núm. 46 (setembre 2012), p. 19-34 $t Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura $x 0211-2175
000101785 856 40 $p 16 $s 454731 $u http://ddd.uab.cat/pub/analisi/analisi_a2012m9n46/analisi_a2012m9n46p19.pdf
000101785 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/261717
000101785 973 __ $f 0019 $l 34 $m setembre $n 46 $x analisi_a2012m9n46 $y 2012
000101785 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b ANALISI