000101787 001 __ 101787
000101787 005 __20160415102639.0
000101787 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:101787
000101787 035 __ $9 articleid $a 02112175n46p49
000101787 041 __ $a spa
000101787 100 __ $a Pineda, Antonio $u Universidad de Sevilla. Facultad de Comunicación
000101787 245 1_ $a Semiótica de la propaganda : aplicación empírica de un modelo de análisis formal a portadas de prensa de la Guerra Civil Española
000101787 242 01 $a Propaganda Semiotics : Empirical Application of a Formal Analysis Model to Newspaper Covers from the Spanish Civil War.
000101787 242 01 $a Semiòtica de la propaganda : aplicació empírica d'un model d'anàlisi formal a portades de premsa de la Guerra Civil Espanyola
000101787 520 3_ $a Aquest article es basa en l'aplicació d'un model dissenyat per a l'anàlisi semiòtica de la propaganda. El model s'aplica a una mostra de 182 portades de premsa procedents del diari ABC (en la seva edició madrilenya, políticament prorrepublicana) durant la Guerra Civil Espanyola. El model utilitzat estudia fonamentalment el procés de representació semàntica de les instàncies de poder propagandistes. En la present investigació, l'aplicació de conceptes i estructures formals del model es complementa amb la quantificació dels resultats empírics. Les portades analitzades s'entenen com a missatges propagandístics unitaris compostos per una imatge i un text; el grau en què ambdós codis convergeixen en un únic concepte propagandístic és un dels diversos aspectes de la Semiòtica de la Propaganda estudiats en aquest treball. Per mesurar aquesta convergència, els missatges són analitzats utilitzant el concepte teòric de el “propagandema” o unitat mínima de significat propagandístic. Els resultats evidencien que les portades d'ABC coadjuven a l'esforç de propaganda bèl·lica de la República, i funcionen bàsicament com un discurs a curt termini destinat a mantenir l'esperit de combat del bàndol republicà. No obstant això, aquests missatges bèl·lics no reflecteixen majoritàriament altres tendències de la propaganda de guerra, com la propaganda de reacció.
000101787 520 3_ $a Este artículo se basa en la aplicación de un modelo diseñado para el análisis semiótico de la propaganda. El modelo se aplica a una muestra de 182 portadas de prensa procedentes del diario ABC (en su edición madrileña, políticamente prorrepublicana) durante la Guerra Civil española. El modelo utilizado estudia fundamentalmente el proceso de representación semántica de las instancias de poder propagandistas. En la presente investigación, la aplicación de conceptos y estructuras formales del modelo se complementa con la cuantificación de los resultados empíricos. Las portadas analizadas se entienden como mensajes propagandísticos unitarios compuestos por una imagen y un texto; el grado en que ambos códigos convergen en un único concepto propagandístico es uno de los diversos aspectos de la semiótica de la propaganda estudiados en este trabajo. Para medir dicha convergencia, los mensajes son analizados utilizando el concepto teórico del «propagandema» o unidad mínima de significado propagandístico. Los resultados evidencian que las portadas de ABC coadyuvan al esfuerzo de propaganda bélica de la República, y funcionan básicamente como un discurso cortoplacista destinado a mantener el espíritu de combate del bando republicano. Sin embargo, estos mensajes bélicos no reflejan mayoritariamente otras tendencias de la propaganda de guerra, como la propaganda de reacción.
000101787 520 3_ $a This paper focuses on the application of a model designed for the semiotic analysis of propaganda messages. The model is applied to a sample of 182 newspaper covers gathered from the pro-Republican, Madrid edition of the newspaper ABC during the Spanish Civil War. The model refers fundamentally to the way propagandistic power institutions are semantically represented. The research mixes the quantification of empirical results with the application of formal structures and some concepts from the model. The covers are understood as unified propaganda messages composed of a single image and a single copy; the degree in which both codes converge in a single propagandistic concept, is one of the several aspects of the Semiotics of Propaganda that are studied in this paper. In order to measure such convergence, the messages are analyzed by using the concept of the «propagandeme,» that is, a minimal unit of propagandistic meaning. Results evidence that the ABC covers try to encourage the Spanish Republic’s war propaganda effort. Basically, the newspaper covers communicate a short-term discourse that aims to maintain the fighting spirit of the Spanish Republicans; however, these war messages cannot be regarded as representative of other trends in war propaganda, such as reactive communication.
000101787 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. $u http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
000101787 546 __ $a Castellà
000101787 599 __ $a recerca
000101787 653 1_ $a Semiòtica de la propaganda
000101787 653 1_ $a Propaganda de la Guerra Civil Espanyola
000101787 653 1_ $a Premsa i propaganda
000101787 653 1_ $a Propaganda republicana espanyola
000101787 653 1_ $a Semiótica de la propaganda
000101787 653 1_ $a Propaganda de la Guerra Civil española
000101787 653 1_ $a Prensa y propaganda
000101787 653 1_ $a Propaganda republicana española
000101787 653 1_ $a Propaganda Semiotics
000101787 653 1_ $a Spanish Civil War Propaganda
000101787 653 1_ $a Press and Propaganda
000101787 653 1_ $a Spanish Republican Propaganda
000101787 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000101787 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000101787 700 __ $a Macarro Tomillo, Antonio $u Centro Universitario EUSA
000101787 700 __ $a Barragán Romero, Ana Isabel $u Centro Universitario EUSA
000101787 773 __ $g Núm. 46 (setembre 2012), p. 49-68 $t Anàlisi : quaderns de comunicació i cultura $x 0211-2175
000101787 856 40 $p 20 $s 2961058 $u http://ddd.uab.cat/pub/analisi/analisi_a2012m9n46/analisi_a2012m9n46p49.pdf
000101787 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/261719
000101787 973 __ $f 0049 $l 68 $m setembre $n 46 $x analisi_a2012m9n46 $y 2012
000101787 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b ANALISI