@article{Romaní:101793,
   author    = "Romaní, Ana and Massanet, Maria-Antònia and Cebreiro
           Rábade Villar, María do and Quintela, Anxo",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Love%20me%20tender%2024%20peces%20m%C3%ADnimes%20per%20a%20una%20caixa%20de%20m%C3%BAsica%20/%2024%20pezas%20m%C3%ADnimas%20para%20unha%20caixa%20de%20m%C3%BAsica&sc=1&ln=ca">Love
           me tender. 24 peces mínimes per a una caixa de música / 24
           pezas mínimas para unha caixa de música</a>",
}