@article{periodística:101812,
   author    = "Guillamet i Lloveras, Jaume and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Redacci%C3%B3%20period%C3%ADstica%20II&sc=1&ln=en">Redacció
           periodística II</a> [<a title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=0000&sc=1&ln=en">0000</a>]",
   year     = "1989",
}