@article{BorfoiBach:101877,
   author    = "Borfo i Bach, Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació)
           and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=L%27administraci%C3%B3-e%2C%20projecte%20de%20projectes%20l%27experi%C3%A8ncia%20a%20la%20UAB&sc=1&ln=ca">L'administració-e,
           projecte de projectes: l'experiència a la UAB</a>",
}