@article{d'investigació:101884,
   author    = "Soler Pujals, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Publicitat, Relacions Públiques i
           Comunicació Audiovisual) and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=M%C3%A8todes%20d%27investigaci%C3%B3%20motivacional&sc=1&ln=en">Mètodes
           d'investigació motivacional</a> [<a title="Course ID"
           href="/search?f=codiassignatura&p=0000&sc=1&ln=en">0000</a>]",
   year     = "1989",
}