@article{comunicació:101884,
   author    = "Soler Pujals, Pere (Universitat Autònoma de Barcelona.
           Departament de Publicitat, Relacions Públiques i
           Comunicació Audiovisual) and Universitat Autònoma de
           Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Teoria%20de%20la%20comunicaci%C3%B3&sc=1&ln=ca">Teoria
           de la comunicació</a> [<a title="Codi de l'assignatura"
           href="/search?f=codiassignatura&p=0000&sc=1&ln=ca">0000</a>]",
   year     = "1989",
}