@article{11404,
   author    = "Vargas Lázaro, Fermín",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20mecanografiada%20de%20Ferm%C3%ADn%20Vargas%20L%C3%A1zaro%20a%20Asunci%C3%B3n%20Carandell&sc=1&ln=ca">Carta
           mecanografiada de Fermín Vargas Lázaro a Asunción
           Carandell</a>",
   note     = "És una carta d'agraïment del president de l'Asociación
           de Editores de Madrid, per la col·laboració a la campanya
           "Libros a la Calle". La propaganda d'aquesta campanya es pot
           trobar en forma de llibre en el nostre catàleg, també en
           tenim un pòster.",
}