Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/119642
Matemàtiques II [102344]
Martínez Giralt, Xavier
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa

Títol variant: Matemáticas II
Títol variant: Mathematics II
Data: 2014-15
Resum: En aquesta assignatura s'introdueix l'alumne a l'estudi de l'àlgebra lineal i de les funcions de diferents variables, posant èmfasi en les seves aplicacions en l'entorn de l'economia. L'alumne hauria de no només adquirir i assimilar nous coneixements matemàtics, sinó també ser capaç d'aplicar-los a l'anàlisi quantitativa que requerirà tant dins l'anàlisi econòmica com en d'altres matèries de l'àmbit empresarial. Per tant, l'objectiu de l'assignatura és que l'alumne es familiaritzi amb les nocions matemàtiques bàsiques que després utilitzarà en l'estudi de la teoria i l'anàlisi econòmica. En concret els objectius que es pretenen assolir són: 1. Familiaritzar l'estudiant amb l'espai euclidià n-dimensional. 2. Treballar amb determinants i matrius. 3. Resoldre sistemes d'equacions lineals. 4. Entendre les funcions de diferents variables i el seu paper en models econòmics més complexes. 5. Representar geomètricament funcions de dues variables fent ús dels mapes de corbes de nivell. 6. Entendre la noció de límit d'una funció en un punt i de funció contínua. 7. Entendre el Teorema de Weierstrass. 8. Familiaritzar l'estudiant amb les derivades parcials de les funcions de diferents variables i amb el concepte de diferenciabilitat. 1 Matemàtiques II 2014 - 2015 9. Utilitzar les derivades parcials per a l'obtenció del pendent de la corba de nivell en un punt i per a realitzar exercicis d'estàtica comparativa. 10. Resoldre problemes d'optimització sense restriccions i amb restriccions d'igualtat.
Resum: En esta asignatura se introduce al alumno en el estudio del álgebra lineal y de las funciones con diferentes variables, poniendo énfasis en sus aplicaciones en el entorno de la economía. El alumno debería no solo adquirir y asimilar nuevos conocimientos matemáticos, sino también ser capaz de aplicarlos en el análisis cuantitativo que requerirá tanto dentro del análisis económico como en otras materias del ámbito empresarial. Por tanto, el objetivo de la asignatura es que el alumno se familiarice con las nociones matemáticas básicas que después utilizará en el estudio de la teoría y análisis económico. En concreto, los objetivos que se pretenden alcanzar son: 1. Familiarizar al estudiante con el espacio euclidiano n-dimensional 2. Trabajar con determinantes y matrices 3. Resolver sistemas de ecuaciones lineales 4. Entender las funciones de diferentes variables y su papel en modelos económicos más complejos 5. Representar geométricamente funciones de dos variables usando los mapas de curvas de nivel. 6. Entender la noción de límite de una función en un punto y de función continua. 7. Entender el Teorema de Weiertrass 8. Familiarizar al estudiante con las derivadas parciales de las funciones con diferentes variables y con el concepto de diferenciabilidad. 9. 1 Matemáticas II 2014 - 2015 9. Utilizar las derivadas parciales para la obtención del pendiente de la curva de nivel en un punto y para realizar ejercicios de estadística comparativa. 10. Resolver problemas de optimización sin restricciones y con restricciones de igualdad.
Resum: This course introduces students to the study of linear algebra and functions of several variables, with emphasis on their applications in economics. Students should not only acquire and assimilate new mathematical knowledge, but also be able to apply them in quantitative analysis in economics and business. Therefore, the purpose of the course is that students become familiar with basic mathematical concepts to be used in the study of economic theory and analysis. Specifically the objectives are intended to achieve are: 1. To familiarize students with the n-dimensional Euclidean space. 2. Working with determinants and matrices. 3. Solving systems of linear equations. 4. Understanding the functions of several variables and their role in more complex economic models. 5. Geometric representation of functions of two variables using contour maps. 6. Understand the concepts of limit of a function at a point and of a continuous function. 7. Understanding the Weierstrass theorem. 8. To familiarize students with the partial derivatives of functions of several variables and the concept of differentiability. 9. Using partial derivatives to obtain the slope of the contour at one point and to perform comparative statics exercises. 10. Solving optimization problems without constraints and with equality constraints.
Llengua: Català.
Titulació: Administració i Direcció d'Empreses [2501572] ; Economia [2501573]
Pla d'estudis: Administració i Direcció d'Empreses [950] ; Economia [952] ; Administració i Direcció d'Empreses (anglès) [1102]Anglès
6 p, 108.4 KB

Castellà
6 p, 122.8 KB

Català
7 p, 110.6 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials de curs > Programes de curs (Guies docents)

 Registre creat el 2014-09-10, darrera modificació el 2016-06-25   Favorit i Compartir