@article{14,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Geografia and Universitat de Girona. Departament de
           Geografia",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Documents%20d%27an%C3%A0lisi%20geogr%C3%A0fica&sc=1&ln=ca">Documents
           d'anàlisi geogràfica</a>",
   year     = "1982",
   note     = "DESCRIPCIÓ. La revista abasta temes molt diversos. Hi
           tenen cabuda estudis d'anàlisi i de planificació del
           territori, treballs sobre població i sobre activitats
           socials i econòmiques, sobre medi físic i recursos
           naturals, i aportacions sobre epistemologia i metodologia en
           geografia. Hi predominen els estudis sobre Catalunya, però
           se n'accepten també sobre altres territoris. Els números
           no solen ser de caràcter monogràfic. Es presenten en una
           secció d'articles de fons i en una altra de notes i
           documentació.",
}