@article{15223,
   author    = "Fons Albert Viladot and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Secció de Processament Tècnic and CeDoC",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Cat%C3%A0leg%20de%20les%20publicacions%20peri%C3%B2diques%20del%20Fons%20Albert%20Viladot&sc=1&ln=ca">Catàleg
           de les publicacions periòdiques del Fons Albert Viladot</a>
           / [edició a cura de la Secció de Processament Tècnic del
           Servei de Biblioteques de la UAB]",
   year     = "1998",
   note     = "A portada: Servei de Biblioteques, Centre Documental de la
           Comunicació (Cedoc), Hemeroteca General.",
}