@article{15224,
   author    = "Gasch, Emili and Universitat Autònoma de Barcelona.
           Hemeroteca General and CeDoC",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=La%20Premsa%20del%20PSUC%20%281936-1993%29%20cat%C3%A0leg%20de%20les%20publicacions%20peri%C3%B2diques%20del%20Partit%20Socialista%20Unificat%20de%20Catalunya&sc=1&ln=ca">La
           Premsa del PSUC (1936-1993) : catàleg de les publicacions
           periòdiques del Partit Socialista Unificat de Catalunya</a>
           / Emili Gasch ; Servei de Biblioteques. Hemeroteca General,
           Centre Documental de la Comunicació (Cedoc)",
   year     = "1999",
}