@article{17,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
           Filosofia",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Enrahonar%20quaderns%20de%20filosofia&sc=1&ln=ca">Enrahonar
           : quaderns de filosofia</a>",
   year     = "1981",
   note     = "DESCRIPCIÓ. Enrahonar és una revista acadèmica de
           filosofia que publica articles d'investigació i crítiques
           de llibres en castellà, català i anglés. Enrahonar
           publica números monogràfics i de miscel.lània.",
}