@article{18,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciències
           de l'Educació and Universitat de València. Institut de
           Ciències de l'Educació",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Ense%C3%B1anza%20de%20las%20ciencias%20revista%20de%20investigaci%C3%B3n%20y%20experiencias%20did%C3%A1cticas&sc=1&ln=ca">Enseñanza
           de las ciencias : revista de investigación y experiencias
           didácticas</a>",
   year     = "1983",
   note     = "DESCRIPCIÓ. Enseñanza de las Ciencias s'ha consolidat com
           un punt de referència obligat, especialment entre els
           professionals del camp de l'ensenyament de les matemàtiques
           i les ciències experimentals d'Espanya i Iberoamèrica. En
           efecte, la revista és actualment un vehicle de comunicació
           tant de les investigacions que es realizen en l'àmbit
           iberoamericà, com dels investigadors d'altres països que
           han pogut, a través d'ella, donar a conéixer els seus
           treballs al públic de parla hispana.",
}