000021184 001 __ 21184
000021184 005 __20151220184527.0
000021184 024 8_ $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:21184
000021184 041 __ $a eng
000021184 100 __ $a Fullana, Olga
000021184 245 __ $a Why Nominal Infinitives Express Manner
000021184 247 01 $a Per què els infinitius nominals expressen manera?
000021184 520 3_ $a The goal of this paper is to give an explanation of the meaning of nominal infinitives. We assume that the regular meaning of nominal infinitives in Catalan is what is called manner reading. We argue that the manner reading is due to a particular Lexical Conceptual Structure (LCS) related to the phrases headed by a nominal infinitive. This LCS is a complex structure generated by means of a semantic rule of lexical extension linked to the morphological process of the nominalization of the verbal root.
000021184 520 3_ $a L'objectiu d'aquest article és explicar el significat dels infinitius nominals. Assumim que el significat normal dels infinitius nominals en català és el que anomenem una lectura de manera. Proposem que aquest valor és degut a una Estructura Lèxica Conceptual (ELC) concreta que tenen els sintagmes encapçalats pels infinitius nominals. Aquesta ELC és una estructura complexa que es genera gràcies a una regla semàntica d'ampliació lèxica lligada al procés morfològic de nominalització de l'arrel verbal.
000021184 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Tots els drets reservats. $u http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
000021184 546 __ $a Anglès.
000021184 599 __ $a recerca
000021184 653 1_ $a Nominal infinitives
000021184 653 1_ $a Lexical conceptual structures
000021184 653 1_ $a Morphology
000021184 653 1_ $a Infinitius substantivats
000021184 653 1_ $a Estructures lèxiques conceptuals
000021184 653 1_ $a Morfologia
000021184 655 _4 $a Article
000021184 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000021184 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000021184 773 __ $g V. 4 n. 2 (1995) p. 211-227 $t Catalan Working Papers in Linguistics $x 1132-256X
000021184 856 41 $p 17 $s 527319 $u http://ddd.uab.cat/pub/cwpil/1132256Xv4n2/1132256Xv4n2p211.pdf
000021184 973 __ $f 211 $l 227 $n 2 $v 4 $x 1132256Xv4n2 $y 1995
000021184 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b CWPIL