000021224 001 __ 21224
000021224 005 __20160415100810.0
000021224 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:21224
000021224 041 __ $a eng
000021224 100 __ $a Macià, Josep
000021224 245 __ $a Binding Theory Semantic Interpretation and Context
000021224 247 01 $a Teoria del Lligam, interpretació semàntica i context
000021224 520 3_ $a There are several well-known counter-examples to the Binding Theory of Chomsky (1981, 1993) which have to do with Principles (B) and (C). These counter-examples have different degrees of acceptability. We can account for these counter-examples and explain their different degrees of acceptability by (i) Distinguishing different types of sentences among these examples; different kinds of sentences exemplify different phenomena and require different explanations. (ii) Viewing Binding Theory as a semantic theory about how to semantically interpret certain structural relationships between NPs. (iii) Modifying principies (B) and (C) so that they are not about the relation of having the same value, but rather about the relation of it being presupposed to have the same value in a given context. (iv) Identifying how the Binding Principles interact with other sources of semantic information in order to yield the interpretation for a sentence. These other semantic factors rnight provide information that conflicts with (B) or (C). The data show that when these other semantic factors determine some interpretation for a sentence in a clear enough way the speakers judge such an interpretation as at least partially acceptable.
000021224 520 3_ $a Hi ha tota una sèrie de coneguts contraexemples a la Teoria del Lligam de Chomsky (1981,1993) que tenen a veure amb els principis (B) i (C). Aquests contraexemples posseeixen diferents graus d'acceptabilitat. Podem explicar aquests exemples i explicar a més per qui: unes frases són jutjades més acceptables gramaticalment que altres si fem el següent: (i) Distingir diferents tipus de frases dintre d'aquests exemples; diferents frases exemplifiquen diferents fenòmens i requereixen diferents explicacions. (ii) Considerar la Teoria del Lligam com una teoria semàntica sobre com interpretar semànticament determinades relacions estructurals entre SNs. (iii) Modificar els principis (B) i (C) de forma que no tractin sobre la relació x té el mateix valor que y, sinó sobre la relació es pressuposa (respecte a cert context) que x i y tenen el mateix valor. (iv) Identificar com els principis de la Teoria del Lligam interaccionen amb altres fonts d'informació semàntica a fi de produir la interpretació d'una oració. Aquests altres factors semàntics poden proporcionar informació que estigui en conflicte amb (B) o (C). Les dades mostren que quan aquests altres factors semàntics determinen una interpretació per a una oració de forma suficientment clara els parlants consideren aquesta interpretació com a, si més no, parcialment acceptable.
000021224 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Tots els drets reservats. $u http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
000021224 546 __ $a Anglès.
000021224 599 __ $a recerca
000021224 653 1_ $a Formal semantics
000021224 653 1_ $a Binding theory
000021224 653 1_ $a Semantic interpretation
000021224 653 1_ $a Semàntica formal
000021224 653 1_ $a Teoria del lligam
000021224 653 1_ $a Interpretació semàntica
000021224 655 _4 $a Article
000021224 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000021224 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000021224 773 __ $g V. 5 n. 1 (1996) p. 81-112 $t Catalan Working Papers in Linguistics $x 1132-256X
000021224 856 41 $p 32 $s 1171509 $u http://ddd.uab.cat/pub/cwpil/1132256Xv5n1/1132256Xv5n1p81.pdf
000021224 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://www.raco.cat/index.php/CatalanWP/article/view/73970
000021224 973 __ $f 081 $l 112 $n 1 $v 5 $x 1132256Xv5n1 $y 1996
000021224 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b CWPIL