000021261 001 __ 21261
000021261 005 __20160415100811.0
000021261 024 8_ $9 scholar $9 driver $9 artpubuab $a oai:ddd.uab.cat:21261
000021261 041 __ $a eng
000021261 100 __ $a Martín García, Josefa
000021261 245 __ $a Aktionsart in Word Formation : verbal Prefixation
000021261 247 01 $a Aktionsart en la formació de mots : prefixació verbal
000021261 520 3_ $a This paper deals with the restrictions that operate on prefixation with iterative prefix re-in Spanish. These restrictions are based on aspectual information carried by verbs. We argue that the prefix re- is attached to telic bases, i.e., Accomplishment and Achievement verbs in the aspectual clasification of Vendler (1967) and Dowty (1979). Besides the feature "telic" we actually need two new conditions related to verbal telicity in order to fully characterize this process: object affectedness (Tenny (1987)) and object initiation delimitness. These restrictions allow to explain the contrasts among some verbs of movement, possession and origin. In this paper, we take into account only complex words which maintain a compositional meaning, in the sense that the complex word inherits at the same time the prefix meaning and that of the base.
000021261 520 3_ $a Aquest article tracta de les restriccions que actuen sobre la prefixació amb el prefix iteratiu re- en espanyol. Aquestes restriccions es basen en informació aspectual que porten els verbs. Aquí sostenim que el prefix re- s'adjunta a bases tèliques, és a dir, a verbs del tipus accomplishrnent i achievement en la classificació aspectual de Vendler (1967) i Dowty (1979). A més del tret "tèlic", necessitem dues noves condicions relacionades amb la telicitat verbal per a caracteritzar completament el procés: la condició d'objecte afectat (object affectedness) (Tenny (1987)) i la condició de delimitació de la iniciació de l'objecte (object initiation delimitness). Aquestes restriccions permeten d'explicar els contrastos entre alguns verbs de moviment, de possessió i d'origen. En aquest article, només tenim en compte els mots complexos que mantenen un significat composicional, en el sentit que el mot complex hereta al mateix temps el significat del prefix i el del radical.
000021261 540 __ $9 info:eu-repo/semantics/openAccess $a Tots els drets reservats. $u http://www.europeana.eu/rights/rr-f/
000021261 546 __ $a Anglès.
000021261 599 __ $a recerca
000021261 653 1_ $a Aktionsart
000021261 653 1_ $a Morphology
000021261 653 1_ $a Prefix
000021261 653 1_ $a Word formation
000021261 653 1_ $a Complex verbs
000021261 653 1_ $a Morfologia
000021261 653 1_ $a Formació de mots
000021261 653 1_ $a Verbs complexos
000021261 655 _4 $a Article
000021261 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/article
000021261 655 _4 $a info:eu-repo/semantics/publishedVersion
000021261 773 __ $g V. 5 n. 1 (1996) p. 113-125 $t Catalan Working Papers in Linguistics $x 1132-256X
000021261 856 41 $p 13 $s 407386 $u http://ddd.uab.cat/pub/cwpil/1132256Xv5n1/1132256Xv5n1p113.pdf
000021261 856 41 $3 Adreça alternativa $u http://www.raco.cat/index.php/CatalanWP/article/view/73971
000021261 973 __ $f 113 $l 125 $n 1 $v 5 $x 1132256Xv5n1 $y 1996
000021261 980 __ $a ARTPUB $b UAB $b CWPIL