@article{24,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història
           Moderna i Contemporània",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=HMiC%20hist%C3%B2ria%20moderna%20i%20contempor%C3%A0nia&sc=1&ln=ca">HMiC
           : història moderna i contemporània</a>",
   year     = "2003",
   note     = "DESCRIPCIÓ. HMiC té voluntat de ser una publicació
           electrònica de primer ordre a l'àmbit científic i en la
           difussió de la recerca històrica i historiogràfica
           d'època moderna i contemporània.",
}