@article{27,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Art i de
           Musicologia",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Locus%20amoenus&sc=1&ln=ca">Locus
           amoenus</a>",
   year     = "1996",
   note     = "Descripció feta a partir del núm. 2 (1996) el 18 novembre
           2004.",
}