@article{27526,
   author    = "Goytisolo, José Agustín",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Carta%20manuscrita%20de%20Jos%C3%A9%20Agust%C3%ADn%20Goytisolo%20a%20Antonino%20Gonz%C3%A1lez&sc=1&ln=ca">Carta
           manuscrita de José Agustín Goytisolo a Antonino
           González</a>",
   note     = "Aquesta carta ha estat una aportació personal del Sr.
           Antonino González al nostre fons digital",
}