Comments (2) | Reviews (0)
avatar
mosquit
22 Oct 2008, 15:07
Quina sorpresa hi ha un mes nou a l'any, es diu "janer"
"janer" enlloc de "gener" !!
si us plau corregiu-ho immediatament.

Gràcies
avatar
usuari #300
23 Oct 2008, 11:53
mosquit va escriure el 22 oct 2008, 15:07:

Quina sorpresa hi ha un mes nou a l'any, es diu "janer"
"janer" enlloc de "gener" !!
si us plau corregiu-ho immediatament.

Gràcies


No entraré en detalls tècnics de transcripció/catalogació de certes publicacions, només t'adjunto un paràgraf del diccionari Alcover-Moll

1. JANER m.:
V. gener.

GENER (i dial. giner). m.
El primer mes de l'any; cast. enero. A la exida de Gener en l'any de
M.CC.LXXVIII, Pere IV, Cròn. 414. Lo primer dia de giner, doc. a. 1270
(Capmany Mem. ii, 36). Del mes de giner any mil que corria, Passi
cobles 152. No'ls plau caliu en lo Giner, Spill 593. Es troben també
usades antigament les grafies janer i jener: Ell entrà en França en
janer, Muntaner Cròn., c. 37. En lo primer dia del mes de jener, Pere
IV, Cròn. 376.

De totes formes, gràcies pel teu avís, corregirem, no immediatament, sinó tan aviat com puguem aquells anys en els quals la normalització lingüística ja es va aplicar.

Cordialment

 Subscribe to this discussion. You will then receive all new comments by email.

Add comment


Once logged in, authorized users can also attach files.
Note: you have not defined your nickname.
N/D will be displayed as the author of this comment.
          You can use some HTML tags: <a href>, <strong>, <blockquote>, <br />, <p>, <em>, <ul>, <li>, <b>, <i>