@article{28,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història
           Moderna i Contemporània",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Manuscrits%20revista%20d%27hist%C3%B2ria%20moderna&sc=1&ln=ca">Manuscrits
           : revista d'història moderna</a>",
   year     = "1985",
   note     = "DESCRIPCIÓ. Revista anual d'història moderna, publicada
           des de l'any 1985 pel Departament d'Història Moderna i
           Contemporània. Disposa d'una sèrie pròpia de monografies
           sobre història moderna i historiografia.",
}