• Consultes: 8.321
  • Descàrregues: 3.441

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
931 426
   
2015
2.618 711
   
2014
1.354 409
   
2013
1.242 444
   
2012
913 654
   
2011
389 221
   
2010
799 576
   
2009
72 0
   
2008
3 0
Download: 30108.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
6.166 2.373
   
Mèxic
331 198
   
Perú
178 122
   
Xile
186 84
   
Colòmbia
182 82
   
Veneçuela
119 90
   
Estats Units
126 40
   
Argentina
98 61
   
França
97 36
   
Equador
80 50
   
Brasil
56 26
   
Altres
702 279
Download: 30108.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.