@article{d'impacte:33014,
   author    = "Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca de Ciències
           Socials and Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de
           Biblioteques",
   title    = "<a
           href="/search?f=title&p=Factor%20d%27impacte%20de%20revistes%20de%20ci%C3%A8ncies%20socials&sc=1&ln=ca">Factor
           d'impacte de revistes de ciències socials</a>",
   year     = "2009",
}