• Consultes: 93
  • Descàrregues: 38

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
9 2
   
2015
14 12
   
2014
31 17
   
2013
28 3
   
2011
2 2
   
2010
5 0
   
2009
4 2
Download: 33208.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
37 23
   
Xina
23 14
   
Estats Units
19 0
   
Guatemala
8 0
   
França
5 0
   
Regne Unit
1 1
Download: 33208.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.