• Consultes: 337
  • Descàrregues: 66

Estadístiques globals del DDD: http://serveis.uab.cat/ddd/content/estadistiques

Accessos per anys i mesos
Anys Consultes Descàrregues
   
2016
13 7
   
2015
95 11
   
2014
58 12
   
2013
84 9
   
2012
44 11
   
2011
26 14
   
2010
9 0
   
2009
8 2
Download: 33210.csv
Accessos per països i dominis
Països Consultes Descàrregues
   
Espanya
84 46
   
Estats Units
86 0
   
Alemanya
56 0
   
Xina
42 5
   
Brasil
12 1
   
Argentina
9 4
   
Mèxic
6 2
   
França
7 0
   
Itàlia
4 2
   
Hongria
6 0
   
Bangla Desh
6 0
   
Altres
19 6
Download: 33210.csv
  • Entenem per consulta l'accés a un registre del DDD, o la descàrrega si aquesta no es fa des del registre complet.
  • Entenem per descàrrega l'accés al fitxer que conté el text complet, imatge, àudio o vídeo. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament totes les descàrregues.
  • Eliminem de les estadístiques els accessos dels robots i del personal de gestió. Definim com a robots aquells ordinadors que consulten almenys un cop l'any el fitxer de robots o el servidor oai, o d'altres detectats per nosaltres. Els ordinadors de gestió són aquells que han accedit a pàgines de manteniment.
  • Per determinar les consultes per país s'usa l'API de GeoIP.